Joanna Pudzisz

7 postów

17 września 1939 r.

17 września 1939 r. miała miejsce zbrojna napaść dokonana przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Polscy żołnierze bronili się przeciwko tym dwóm potężnym wrogom przez bohaterskie 5 tygodni. PAMIĘTAMY!

Aneks do Umowy Zakwaterowania w Bursie Młodzieżowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

Na podstawie Uchwały nr 355/IX/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego  z dnia 01.09.2020r., oraz kalkulacji kosztu utrzymania miejsca w Bursie Młodzieżowej, wprowadza się zmianę w umowie zakwaterowania do Bursy Młodzieżowej w ZPSWO ustalając  miesięczną opłatę za zakwaterowanie w wysokości 80,00 zł. miesięcznie. Aneks do Umowy Zakwaterowania w Bursie Młodzieżowej

Informacja dla Maturzystów Bursy

Bursa Młodzieżowa w ZPSWO w Nowym Targu      Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością zakwaterowania maturzystów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych, prosimy wychowanków o indywidualne zgłaszanie się do wychowawców grup, po szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur związanych z pobytem w Bursie.   /na podst. […]

OŚWIADCZENIA

Przed przyjazdem do Bursy wychowanek ma obowiązek zapoznania się z procedurami i wypełnić odpowiednie oświadczenia i ankiety. Wypełnione oświadczenia i ankiety  należy  przesłać na adres Bursy lub bezpośrednio do wychowawców. Zarządzenie nr 28 z załącznikami Oświadczenie_covid dla wychowanka Ankieta wstępnej kwalifikacji Ankieta aktualizacyjna Oświadczenie_covid dla pracownika