Kontakt

od 1 września 2020

Bursa Młodzieżowa
w Zespole Placówek
Szkolno- Wychowawczo Opiekuńczych
ul. Jana Pawła II 85
34 – 400 Nowy Targ
Tel. 18 266 36 00, 512 984 110
e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl