Grono pedagogiczne

Dyrektor: 
mgr Ewa Barczak

Wicedyrektor:

mgr Beata Wójciak

Grono Pedagogiczne:

mgr Holek-Dziergas Eliza

mgr Palluth Maciej

mgr Sęk Anna

mgr Ossowska Joanna

mgr Sienkiewicz Grażyna

mgr Królczyk Małgorzata

mgr Pudzisz Joanna

mgr Danuta Sojka

mgr Anna Nawara