Grono pedagogiczne

Dyrektor: 

mgr Ewa Barczak

Wicedyrektor:

mgr Beata Wójciak

Grono Pedagogiczne:

mgr Holek-Dziergas Eliza

mgr Palluth Maciej

mgr Sęk Anna

mgr Ossowska Joanna

mgr Kamiński Marzena

dr hab. Królczyk Małgorzata

mgr Pudzisz Joanna