Historia

Bursa rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 1956/57, jej organem założycielskim było Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego. W latach 1956-2012 siedziba Bursy znajdowała się na ulicy Bolesława Wstydliwego 14.

Budynek wyróżniał się zarówno wielkością jak i architekturą na tle innych budynków w Nowym Targu. Gmach swoim stylem architektonicznym nawiązywał do stylu góralskiego, posiadał cztery kondygnacje:
-parter
-dwa pietra
-poddasze użytkowe.

W latach 1956-1971 Bursa była placówką samodzielną, bezpośrednio podlegającą kuratorium w Krakowie. Bursę zamieszkiwała młodzież z różnych szkół w Nowym Targu. Opiekę zapewniali im pracownicy pedagogiczni – wychowawcy oraz pracownicy administracyjni i obsługi. Całokształtem pracy kierował pan Stokłosa i pan Schneider, którzy organizowali zarówno pracę pedagogiczną jak i administracyjno-gospodarczą. Liczba wychowanków mieszkających w internacie wahała się w granicach do 360 osób (180 dziewcząt i 180 chłopców).

Od roku 1971 Bursa funkcjonowała jako Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowym Targu.

Z dniem 1 stycznia 2006r. Uchwałą Rady Powiatu ponownie zaczęła funkcjonować jako samodzielna Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, podlegająca Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu.

Od 10 kwietnia 2012 r. do 24 czerwca 2017 r.  Bursa zlokalizowana była przy ulicy Szpitalnej 14.

 

 

 

 

1 stycznia 2018 r. bursa przyłączona została do utworzonego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, mieszczącego się przy ulicy Jana Pawła II 85.