INFORMACJA O ZAWIESZENIU

Minister Edukacji Narodowej poinformował właśnie, że obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego rząd zdecydował o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek – do 24 maja.