40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W dniu 14 grudnia 2021 r. odbyły się w bursie zajęcia kółka historyczno-patriotycznego, poświęcone 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Młodzież zapoznana została z kontekstem historycznym oraz realiami życia codziennego w latach osiemdziesiątych XX w. W trakcie spotkania symbolicznie zapalone było tzw. „Światło Wolności”. Zajęcia tradycyjnie podsumowane zostały testem wiedzy. Składał się on z 12 pytań, a do każdego z nich przypisane były po trzy odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Bezbłędnie poradzili sobie z nim Wiktoria Królczyk, Angelika Pisarska, Wojciech Chrobak i Robert Kościelniak. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie wiedzy był niedostępny w omawianym czasie w polskich sklepach egzotyczny ananas. Pamiętamy!