Artykuły naukowe pani dr hab. Małgorzaty Królczyk

SZ.P.

Rodzice, Opiekunowie oraz Nauczyciele i Wychowawcy ZPSWO w Nowym Targu

Przedstawiamy Państwu artykuły naukowe pani  dr hab. Małgorzaty Królczyk-pracownika Bursy Młodzieżowej w ZPSWO w Nowym Targu oraz Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie,  jako refleksje nad współczesnym wychowaniem młodzieży i odpowiedzialnością za jego postawy moralne i etyczne.

ROLA WYCHOWAWCY W KSZTAŁTOWANIU POSTAWY PATRIOTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

AUTORYTET MORALNY- WYZWANIE DLA WYCHOWAWCÓW WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY