Bursowe konkursy

W trakcie roku szkolnego 2016/17 w naszej placówce odbyło się wiele konkursów. Wśród nich cykliczny konkurs czystości, test wiedzy o Polsce (30 XI), test wiedzy o AIDS i HIV (1 XII), quiz profilaktyczny o alkoholu i narkomanii (10 I), quiz nt. promocji zdrowia i właściwego żywienia (15 II). Uczestnicy i zwycięzcy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami.