Spotkanie ze Strażą Graniczną

Dnia 12 stycznia 2017 r. funkcjonariusze Straży Granicznej wystąpili w roli prelegentów. Opowiadali o zagrożeniach współczesnej młodzieży, między innymi dopalaczach, narkotykach i cyberprzemocy.