Dni wolne od zajęć wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

UCHWAŁA NR 25/09/2021

Rady Pedagogicznej Bursy Młodzieżowej w ZPSWO w Nowym Targu

z dnia 29.09.2021r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od zajęć wychowawczych w roku szkolnym 2021/22

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910, 1378, z 2021 r. poz.4, 619, 762); § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603, Dz.U. 2019 poz. 1093, Dz.U. 2019 poz. 318 )

 

Rada Pedagogiczna Bursy Młodzieżowej w ZPSWO w Nowym Targu uchwala:

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje proponowane dni wolne od zajęć wychowawczych w roku szkolnym 2021/22:

 

Dzień Wszystkich świętych (1.11.2021):

29.10.2021 (piątek) Bursa czynna do godz. 18:00

powrót do Bursy 1.11.2021 (poniedziałek) od godz. 15:00

 

Dzień Niepodległości (11.11.2021)

10.11.2021 (środa) Bursa czynna do godz. 18:00

12.11.2021 (piątek) Bursa czynna od godz. 7:00

 

Zimowa przerwa świąteczna (23.12.2021-2.01.2022):

22.12.2021 (środa) Bursa czynna do godz. 18:00

powrót do Bursy 2.01.2022 (niedziela) od godz. 15:00

 

Święto Trzech Króli (6.01.2022)

05.01.2022 (środa) Bursa czynna do godz.18:00

7.01.2022 (piątek) Bursa czynna od godz.7:00

 

Ferie zimowe (17.01.-30.01.2022):

14.01.2022 (piątek) Bursa czynna do godz. 18:00

powrót do Bursy 30.01.2022 (niedziela) od godz. 15:00

 

Wiosenna przerwa świąteczna (14.04.2022 – 19.04.2022):

13.04.2022 (środa) Bursa czynna do godz. 18:00

powrót do Bursy 19.04.2022 (wtorek) od godz. 15:00

 

Święta majowe (1-3.05.2022):

29.04.2022 (piątek) Bursa czynna do godz. 18:00

powrót do Bursy 2.05.2022 (poniedziałek) od godz. 7:00

 

Boże Ciało (15.06 – 19.06.2022)

15.06 (środa) Bursa czynna do godz. 18:00

19.06 (niedziela) Bursa czynna od 7:00