koronawirus -zalecenia

Szanowni Rodzice/Opiekunowie wychowanków i uczniów ZPSWO

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem przedstawiamy zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia:

Jeśli dziecko ma łagodne objawy ze strony układu oddechowego ale nie podróżowało oraz nie miało kontaktu z osobami ze stref zakażenia w Europie i Chinach, ma stosować podstawowe zasady ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk,  pozostać  w domu do czasu powrotu do zdrowia.
Dzieci chore na grypę lub inne infekcje układu oddechowego, powinny zakończyć leczenie w domu
(organizmy osłabione i zainfekowane są bardziej narażone na zachorowanie).