Spotkanie z policjantem

W dniu 28 września 2022 r. mieszkańcy Bursy Młodzieżowej uczestniczyli w spotkaniu z panem Dominikiem Zachwieją – policjantem Komendy Powiatowej w Nowym Targu. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia związane z alkoholem, narkotykami i dopalaczami  oraz właściwe zasady zachowania się w miejscach publicznych i poza nimi. Spotkanie okazało się bardzo wartościowe o czym świadczy wysoka frekwencja i liczne pytania kierowane do pana policjanta. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z działań realizowanych w naszej placówce w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.