17 września 1939 r.

17 września 1939 r. miała miejsce zbrojna napaść dokonana przez ZSRR na Polskę,
będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.
Polscy żołnierze bronili się przeciwko tym dwóm potężnym wrogom przez bohaterskie 5 tygodni.

PAMIĘTAMY!