Aneks do Umowy Zakwaterowania w Bursie Młodzieżowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

Na podstawie Uchwały nr 355/IX/2020 Zarządu Powiatu Nowotarskiego  z dnia 01.09.2020r., oraz kalkulacji kosztu utrzymania miejsca w Bursie Młodzieżowej, wprowadza się zmianę w umowie zakwaterowania do Bursy Młodzieżowej w ZPSWO ustalając  miesięczną opłatę za zakwaterowanie w wysokości 80,00 zł. miesięcznie.

Aneks do Umowy Zakwaterowania w Bursie Młodzieżowej